Wypożyczalnia
Sprzedaż
Półka
Zaloguj
Zarejestruj
Koszyk
Koszyk jest pusty...
Sortuj według
Aby skorzystać z mechanizmu sortowania prosimy o przejście do wypożyczalni, sprzedaży lub na półkę użytkownika.
Polecane
Prawo wodne. Komentarz
Prawo wodne. Komentarz
127.20 zł
Do koszyka
Fragment

Mirosław Kałużny radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w War- szawie; zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej samorządom gmin i województwa mazowieckiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie); pracował w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Biurze Rzeczni- ka Praw Obywatelskich, Agencji Prywatyzacji, Ministerstwie Skarbu Państwa; świadczył pomoc prawną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie i PKP PLK S.A.; autor publikacji z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz gospodarczego. Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchwa- lone od czasu ostatniego wydania i przedstawia takie tematy jak: własność i korzystanie z wód, budownictwo wodne, w tym melioracje wodne i regulacje rzek, procedura postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, spółki wodne, ochrona przed powodzią i suszą, w tym ochrona wałów przeciwpowodziowych. Ostatnią część opracowania poświęcono trwającym obecnie pracom legislacyjnym nad projektem ustawy Prawo wodne, który dokonuje zasadniczych zmian w gospodaro- waniu wodami. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jed- nostek samorządu terytorialnego, a także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów.
Format:
EPUB,PDF
Języki:
PL
Kategoria:
Administracyjne
Zabezpieczenie:
WATERMARK
Komentarze: