Wypożyczalnia
Sprzedaż
Półka
Zaloguj
Zarejestruj
Koszyk
Koszyk jest pusty...
Sortuj według
Aby skorzystać z mechanizmu sortowania prosimy o przejście do wypożyczalni, sprzedaży lub na półkę użytkownika.
Polecane
Umowa o roboty budowlane. Wydanie 9
Umowa o roboty budowlane. Wydanie 9
129.00 zł
Do koszyka
Fragment

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze, 9 wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo oraz zaktualizowane o wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania (m.in. zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy dotyczące umowy o roboty budowlane). Treść opracowania jest podzielona zgodnie z konstrukcją umowy o roboty budowlane i jej najważniejszymi postanowieniami i traktuje kolejno o: stronach umowy o roboty budowlane, rodzajach umów o roboty budowlane, przedmiocie umowy o roboty budowlane, obowiązkach stron, zabezpieczeniu prawidłowego wykonania umowy, sposobach zapłaty, odpowiedzialności stron, zmianie i rozwiązaniu umowy, odbiorach, ubezpieczeniach i rozpatrywaniu sporów. Opracowanie wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego. Autor publikacji skupia się przede wszystkim na kwestiach praktycznych związanych z zawieraniem umowy o roboty budowlane. Wspomina także o zagrożeniach oraz sposobie ich uniknięcia lub rozwiązania. Prezentowana publikacja jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z procesem inwestycyjnym. Przede wszystkim dla praktyków stosujących na co dzień przepisy dotyczące robót budowlanych zarówno w przypadku umów zawieranych poza zamówieniami publicznymi, jak i w trybie zamówień publicznych. Skierowana jest do inwestorów/zamawiających, jak i wykonawców/podwykonawców, i do ich profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów).
Format:
PDF
Języki:
PL
Kategoria:
Wzory pism
Zabezpieczenie:
WATERMARK
Komentarze: