Wypożyczalnia
Sprzedaż
Półka
Zaloguj
Zarejestruj
Koszyk
Koszyk jest pusty...
Sortuj według
Aby skorzystać z mechanizmu sortowania prosimy o przejście do wypożyczalni, sprzedaży lub na półkę użytkownika.
Polecane
Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część I
Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część I
19.90 zł
Do koszyka
Fragment

Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z publikacji można się dowiedzieć, jakie są wymogi ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych, obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych. Podane zostały podstawowe zasady ustalania należności głównych, m.in. dotyczące: miejsca spełnienia świadczenia, obliczania terminu płatności, zastrzeżenia terminu płatności na korzyść stron, spełniania świadczeń bezterminowych i częściowych oraz szczególnych reguł ustalania terminów płatności w transakcjach handlowych. Oprócz tego osobno zostały przedstawione szczegółowe zasady pobierania należności ubocznych, takich jak: § kary umowne, § odsetki ustawowe § odsetki za zwłokę z k.c. i w transakcjach handlowych, § rekompensaty za koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych. Ponadto w zakresie pobierania należności głównych i ubocznych opisano szczegółowo zasady rozliczania dokonanych przez dłużników wpłat na poczet należności bieżących i zaległych oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania. Z części I publikacji można dowiedzieć się m.in.: § jakie czynności składają się na ustalanie i pobieranie należności, § na czym polega specyfika regulowania długów oddawczych, § jak liczyć terminy ustalone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach, § które należności pobiera się bez obowiązku ich ustalenia, § jak wyliczać odsetki z k.c., a jak w czynnościach handlowych, § kiedy można żądać odsetek od zaległych odsetek, § jak policzyć rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, § kiedy można żądać i jak ustalić należności z tytułu kar umownych. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki jednostek sektora finansów publicznych (łącznie ponad 80). Dla należności pobieranych z transakcji handlowych – oprócz rozwiązań obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. – zostały podane szczególne rozwiązania przejściowe, które należy stosować do obliczania rekompensat i odsetek po zmianie przepisów wprowadzonej ustawą o zatorach płatniczych. Zamieszczono także wzory: § uchwały w sprawie możliwości niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, § uchwały w sprawie możliwości niedochodzenia rekompensat za koszty dochodzenia należności z transakcji handlowych, § umowy o naliczanie odsetek od odsetek (umowa o procent składany), § pokwitowania przyjęcia świadczenia pieniężnego, § wezwania do zapłaty.  
Format:
PDF
Języki:
PL
Kategoria:
Finansowe
Zabezpieczenie:
WATERMARK
Komentarze: