Wypożyczalnia
Sprzedaż
Półka
Zaloguj
Zarejestruj
Koszyk
Koszyk jest pusty...
Sortuj według
Aby skorzystać z mechanizmu sortowania prosimy o przejście do wypożyczalni, sprzedaży lub na półkę użytkownika.

Cookies

 1. Usługodawca w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe jest administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Adres siedziby usługodawcy wraz z podaniem pełnej jego firmy i wszystkie pozostałe adresy kontaktowych wskazane są w § 1 regulaminu portalu.
 2. Ze względu na właściwość świadczonych usług oraz sposób ich rozliczenia Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników oraz dane eksploatacyjne podane w formularzu rejestracyjnym i koncie - w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do udostępniania treści multimedialnych i wykonania umowy licencyjnej.
 3. Gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez usługodawcę, użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie danych osobowych jest szczególnie niezbędne w przypadku odpłatnego udostępniania treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu z wykorzystaniem konta użytkownika oraz aplikacji. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych może skutkować likwidacją konta przez usługodawcę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się względem użytkownika do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika w sposób uniemożliwiający dostęp nieuprawnionym osobom trzecim - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych obejmujących jego dane osobowe za pośrednictwem konta jak również poprzez indywidualne zapytanie skierowane w formie elektronicznej lub pisemnej do usługodawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo poprawiania danych osobowych w trybie wskazanym w niniejszym ustępie zgodnie z zasadami określonymi ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku uzyskania przez usługodawcę informacji o korzystaniu przez użytkownika z usługi niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 7. Usługodawca nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba, że nastąpi to za zgodą, na wniosek użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych lub innych ustaw.
 8. Usługodawca nie pobiera automatycznie informacji, z zastrzeżeniem informacji zawartych w plikach typu cookies. Pliki typu cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika. Pliki te mogą zawierać dane osobowe użytkownika. W ramach serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików typu cookies:
  1. „niezbędne” pliki typu cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki typu cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki typu cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki typu cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki typu cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki typu cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. identyfikacji i personalizacji ustawień użytkownika;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. Zgoda na wykorzystywanie plików typu cookies ma charakter dobrowolny, a użytkownik ma w każdej chwili możliwość zablokowania ich zapisywania, a także usunięcia zapisanych już plików typu cookies korzystając z oprogramowania dostępnego w urządzeniu użytkownika.